Strokovni izrazi

ABC PLASTIKA

Posebna vrst plastike uporabna za ohišja in pokritje baterij


AKTIVNI MATERIAL

Substanca, ki elektrokemično reagira v elektrodah baterij. Svinčeni akumulatorji vsebujejo svinčeni dioksid za pozitivno elektrodo in razmočen svinec za negativno.


BREZ VZDRŽEVANJA

Pomeni, da baterijo ni potrebno dodatno vzdrževati (dolivati vodo...) za brezhibno delovanje.


CELICA

Minimalna enota baterije, ki vsebuje shranjeno energijo. Nominalna napetost celice v svinčenih akumulatorjih je 2V.


CIKLI BATERIJE

Je število polnenj/praznenj/počivanja baterije, ki jo zmore celica (baterija). Cikli baterije so ponavadi izraženi v številu ciklov do trenutka, ko zmogljivost baterije pade do polovice običajne zmogljivosti.


C-RAZMERJE

Je razmerje toka pri polnenju ali praznenju, izraženo v A ali mA. Numerično je isto kot Ah kapaciteta.


ELEKTROLIT

Je reagent, ki povezuje ione v elektrokemične reakcije v baterijah.


ENERGIJSKA GOSTOTA

Je energija, ki je na voljo na prostorninsko enoto baterije (celice). Izražena je v Wh/Kg ali Wh/l.


HITRO POLNENJE

Je postopek hitrga polnenja s hitrimi tokovi.


KAPACITETA

Je električna zmogljivost baterije. Običajno je podana kot Amper-urna kapaciteta, izražena v Amper-urah ali C-coulombih.


KONČNA NAPETOST PRI PRAZNENJU

Je minimalna napetost ki naj ne bi bila presežena pri praznenju baterije. Ta minimalna napetost je določena z priključnim tokom, tipa elektrod in strukture baterije.


MOŽNOST ABSORBCIJE PLINOV

Je sposobnost baterije, da absorbira pline, ki nastajajo v bateriji na negativnih ploščah. Višja ko je ta sposobnost, večji so lahko polnilni tokovi.


NAPETOST ODPRTEGA KROGA

Je napetost baterije ali celice, ki jo merimo z voltmetrom in je izključena iz zunanjih porabnikov.


NEAGTIVNA PLOŠČA

Je elektroda baterije, v katero teče tok iz zunanjih virov pri praznenju. Napram elektrolitu ima nižji potencial kot pozitivna plošča.


NIZKONAPETOSTO PRAZNENJE

Je značilnost posebnih porabnikov, ki baterijo praznijo pod minimalno mejo napetosti.


NOTRANJA UPORNOST

Je upornost v bateriji. Je seštevek posameznih upornosti pozitivnih in negativnih plošč in elektrolita.


NOTRANJI KRATKI STIK

Nastane ob dotiku pozitivne in negativne plošče znotraj baterije.


NOTRANJI PRITISK

Je pritisk znotraj svinčenih akumulatorjev. Notranji pritisk niha in se poveča z nastajenjem kisika po prenehanju polnenja s pozitvne plošče.


NOMINALNA KAPACITETA

Je nominalna vrednost kapacitete v celici/bateriji, ki je mera električne zmogljivosti baterije.


NOMINALNA NAPETOST

Je nominalna vrednost napetosti, ki pove napetost celice/baterije. Ponavadi je malo nižja od realne napetosti. V svinčenih akumulatorjih je napetost posamezne celice 2V.


OSVEŽILNO POLNENJE

V osnovi je to polnenje baterije ki nadomesti njeno samoizpraznenje.


PARALELNO POLNENJE

Je polnenje dveh ali več baterij/celic, povezanih v paralelno vezavo. Posebna pozornost je potrebna pri polnenju cikličnih baterij v paralelni vezavi, ker nepravilnosti zmanjšujejo št. ciklov polnenje/praznenje.


POLNENJE

To je postopek dovajanja enosmernega toka bateriji iz zunanjega vira, ki vzbudi elektrokemično reakcijo v bateriji in shrani električno energijo kot kemično energijo v bateriji.


POLNENJE S KONSTANTNIM TOKOM

Je metoda polnenja ki pomeni dovajanje konstantnega toka v celotnem procesu polnenja.


POLNENJE S KONSTANTNO NAPETOSTJO

Je metoda polnenja, ki pomeni dovajanje konstantne napetosti v celotnem procesu polnenja.


PRAZNENJE

Je poraba električne energije, shranjene v celici/bateriji.


PREIZPRAZNENJE

Je izpraznenje baterije do napetosti, ki je nižja od minimalne izpraznitvene napetosti baterije.


PRENAPOLNENJE

Je nadaljnje polnenje že polno napolnjene baterije. Pri baterijah, ki potrebujejo vzdrževanje povzroča prenapolnjenje elektrolizo vode in s tem hitro zmanjšanje elektrolita. V grobem prenapolnjenje lahko vpliva na življensko dobo baterije.


PODANA KAPACITETA

Je kapaciteta baterije podana s strani proizvajalca in je določeni pri specifičnih pogojih kot so: specifična temperatura, specifični izpraznilni pogoji, specifična minimalna napetost...


POLYPROPILEN

Je material, pogost uporabljen pri ohišjih baterij.


POZITIVNA PLOŠČA

Je elektroda baterije, iz katero teče tok v zunanjie virov pri praznenju. Napram elektrolitu ima višji potencial kot negativna plošča.


RAZPOLOŽLJIVA KAPACITETA

Kapaciteta na voljo iz celice/baterije. To je kapaciteta baterije, praznjene pri podanem urnem razmerju in je izražena v Amper urah.


RECHARGEABLE - NAPOLNLJIVA BATERIJA

Je skupek dveh različnih elektrod in vmesnika - elektrolita, ki je sposoben spreminjati električno energijo v kemično in obratno. Z drugimi besedami je to sekundarna baterija.


SPOMINSKI EFEKT

Je poseben fenomen pri napolnljivih baterijah, ki navidezno povzroči padec napetosti. Povzroča pa ga nepravilno polnenje/praznenje baterije ali predolgo polnenje (trickle) že napolnjene baterije.


SAMOIZPRAZNENJE

Je zmanjševanje kapacitete baterije, ki ni priključena na zunanje električne porabnike. Odvisno je od temperature okolja. Običajno se podvoji vsakih 10oC.


SEPARATOR

Luknjičast vpojni material, ki je vložen med elektrode z nalogo preprečitve kratkega stika. Separator mora biti odporen na oksidacijo in kemikalije.


STAND-BY (NEPREKINJENA) UPORABA

Splošni izraz za neprekinjeno uporabo baterije. Baterija je polnjena neprestano s posebno metodo in je v pripravljenosti za npr. izpad el.toka.


SVINČENI AKUMULATOR MSE VRLA

Svinčena baterija z regulacijo ventilov.


TEMPERATURA AMBIENTA

Povprečna temperatura okolja baterije.


TERMINAL

Priključek preko katerega so priključni kabli povezani z baterijo ali akumulatorjem. Je del kovine, ki pri svinčenih akumulatorjih služi kot kontakt.


TEST CIKLOV

Je test baterij v vsakdanji uporabi ki zavzema polnenje/praznenje/počivanje baterije.


TRICKLE POLNJENJE (DOPOLNJEVANJE)

Pomeni polnjenje konstantno dopolnjevanje baterije, ki nadomašča njeno samoizpraznenje.


TRICKLE ŽIVLJENJSKA DOBA

Je življenjska doba baterije, ki je v neprekinjeni uporabi. Izražena je v letih in se šteje dokler ne pade čas praznenja na polovično vrednost nove baterije.


UPS - UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (NESKONČNO NAPAJANJE)

Je oprema ali sistem, ki avtomatično sodeluje z virom in porabnikom in ima nalogo dodajati energijo porabniku v primeru izpada.


VALUJOČE POLNENJE

Je metoda polnenja, kjer se napetost stalno prilagaja trenutnemu statusu baterije.


VENTIL

Na vsaki bateriji je ventil, ki avtomatično izpušča pline iz baterije če notranji pritisk prekorači določeno mejo. Preprečijo lome ohišja zaradi prevelikega notranjega pritiska in s tem zmanjšujejo možnost nasreč.


VGRAJEN TERMOSTAT

Vgrajen termostat je stikalo, ki začasno izklopi električni krog, ko temperatura baterije preseže nominirano vrednost.


VISOK IZPRAZNILNI TOK

Pomeni hitro izpraznenje baterije. Za take namene (za visoke priključne tokove) so razviti posebni tipi baterij.


ŽIVLJENJSKA DOBA

Je čas v katerem baterija zadovoljivo deluje v okviru vseh podanih karakteristikah.